Sự Xuất Hiện Của Đức Chúa Trời Đã Mở Ra Một Thời Đại Mới

Kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, và cánh cổng của Nước Trời đã được mở ra cho tất cả những ai tìm kiếm sự xuất hiện của Ngài. Anh chị em thân mến, các ngươi còn đang chờ đợi điều gì? Các ngươi còn đang tìm kiếm thứ gì? Các ngươi đang chờ đợi Đức Chúa Trời xuất hiện sao? Các ngươi đang tìm kiếm dấu chân của Ngài ư? Con người khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời biết dường bao! Và thật khó biết bao để tìm thấy dấu chân của Đức Chúa Trời! Trong một thời đại như thế này, trong một thế giới như thế này, chúng ta phải làm gì để chứng kiến ngày Đức Chúa Trời xuất hiện? Chúng ta phải làm gì để theo kịp bước chân của Đức Chúa Trời? Những người đang chờ đợi sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đang phải đối mặt với những câu hỏi như thế. Tất cả các ngươi đều đã suy nghĩ đến chúng nhiều hơn một lần nhưng kết quả thì sao? Đức Chúa Trời xuất hiện ở đâu? Dấu chân của Ngài ở đâu? Các ngươi đã có câu trả lời chưa? Nhiều người có lẽ trả lời theo cách này: Đức Chúa Trời xuất hiện giữa tất cả những ai theo Ngài và dấu chân của Ngài đang ở giữa chúng ta; chỉ đơn giản vậy thôi! Bất cứ ai cũng có thể đưa ra một câu trả lời theo kiểu rập khuôn như vậy, nhưng các ngươi có hiểu ý nghĩa của sự xuất hiện của Đức Chúa Trời hay dấu chân của Ngài là gì không? Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời nói đến việc Ngài đến trần gian để đích thân thực thi công tác của mình. Với bản thể và tâm tính của riêng Ngài, và theo bản tính tự hữu của Ngài, Ngài ngự xuống nơi loài người để thực hiện công tác khởi đầu một thời đại và kết thúc một thời đại. Kiểu xuất hiện này không phải là một hình thức nghi lễ. Nó không phải là một dấu chỉ, một bức tranh, một phép lạ, hoặc một khải tượng vĩ đại, và thậm chí nó cũng không phải là một tiến trình tôn giáo. Đó là một sự việc thực tế và có thật, và bất cứ ai cũng có thể đụng chạm và thấy được. Hình thức xuất hiện này không phải là để xuyên suốt các hoạt động, hay là vì một công tác ngắn hạn nào; nhưng đúng hơn là vì một giai đoạn công tác trong kế hoạch quản lý của Ngài. Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời luôn có ý nghĩa và luôn liên quan đến kế hoạch quản lý của Ngài. Cái được gọi là “sự xuất hiện” ở đây hoàn toàn khác với hình thức “xuất hiện” mà trong đó Đức Chúa Trời hướng dẫn, dẫn dắt và khai sáng con người. Mỗi lần Đức Chúa Trời mặc khải chính mình, Ngài lại thực hiện một giai đoạn trong công tác vĩ đại của Ngài. Công tác này khác với bất kỳ công tác của thời đại nào khác. Đó là điều mà con người không thể tưởng tượng nổi và cũng chưa bao giờ kinh qua. Đó là công tác bắt đầu một thời đại mới và kết thúc thời đại cũ, và đó là một hình thức làm việc mới và được cải tiến để cứu rỗi nhân loại; hơn thế nữa, đó là công tác đưa nhân loại vào một thời đại mới. Đây chính là ý nghĩa của sự xuất hiện của Đức Chúa Trời.

Một khi các ngươi đã hiểu được ý nghĩa của sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, các ngươi sẽ tìm kiếm dấu chân của Ngài thế nào đây? Đây là câu hỏi không khó để giải thích: bất cứ nơi đâu có sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, ở đó các ngươi sẽ tìm được dấu chân của Ngài. Việc giải thích như vậy nghe có vẻ đơn giản nhưng lại không dễ để thực hiện, bởi vì nhiều người không biết Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài ở đâu, lại càng không biết được nơi Ngài mong muốn mặc khải, hoặc nơi nào Ngài sẽ mặc khải chính Ngài. Một số người vội vã tin rằng bất cứ nơi nào Đức Thánh Linh hoạt động, thì ở đó Đức Chúa Trời xuất hiện. Hoặc họ tin rằng bất cứ nơi nào có các thần linh, thì ở đó Đức Chúa Trời xuất hiện. Hay họ tin rằng bất cứ nơi nào người dân được biết đến nhiều, thì ở đó Đức Chúa Trời xuất hiện. Cho dù niềm tin đó là đúng hay sai, ngay lúc này đây, chúng ta hãy dẹp bỏ qua một bên. Để giải thích câu hỏi như vậy, trước tiên chúng ta phải có một mục tiêu rõ ràng: Chúng ta đang tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời. Chúng ta không tìm kiếm các thần linh, chúng ta lại càng không đi tìm những nhân vật nổi tiếng; chúng ta đang đi tìm những dấu chân của Đức Chúa Trời. Vì lý do này, bởi chúng ta đang tìm kiếm dấu chân của Chúa, nên chúng ta cần tìm kiếm ý muốn của Chúa, lời Chúa, những tiếng phán của Ngài - bởi vì bất cứ nơi đâu có tiếng phán mới của Chúa, thì giọng nói của Chúa ở đó, và bất cứ nơi đâu có bước chân của Chúa, thì việc làm của Chúa cũng ở đó. Bất cứ nơi nào có sự bày tỏ của Chúa, ở đó Chúa xuất hiện, và bất cứ nơi nào Chúa xuất hiện, thì ở đó có lẽ thật, đường đi và sự sống. Khi tìm kiếm dấu chân của Chúa, các ngươi đã không để tâm đến những lời nói rằng “Chúa là lẽ thật, đường đi và sự sống”. Và vì vậy, nhiều người, ngay cả khi họ nhận được lẽ thật, vẫn không tin rằng họ đã tìm thấy dấu chân của Chúa và lại càng không thừa nhận sự xuất hiện của Chúa. Thật là một sai lầm nghiêm trọng! Sự xuất hiện của Chúa không thể nào hòa hợp với những quan niệm của con người, Chúa lại càng không thể xuất hiện theo yêu cầu của con người. Đức Chúa Trời tự mình đưa ra lựa chọn và kế hoạch của Ngài khi Ngài thực hiện công tác của mình; hơn thế nữa, Ngài có những mục tiêu và phương pháp riêng của mình. Dù thực hiện bất cứ tác gì, Ngài không cần phải thảo luận với con người hay tìm kiếm lời khuyên của con người, Ngài lại càng không cần phải thông báo cho từng người về công tác của Ngài. Đây là tâm tính của Đức Chúa Trời, hơn thế nữa, mọi người nên nhận biết được tâm tính Ngài. Nếu các ngươi mong muốn chứng kiến sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, mong muốn đi theo dấu chân của Ngài, thì trước tiên các ngươi phải dẹp bỏ những quan niệm của riêng mình. Ngươi không được đòi hỏi Đức Chúa Trời phải làm điều này hay điều kia, ngươi cũng không nên đặt Ngài trong những ranh giới của chính ngươi và giới hạn Ngài trong những quan niệm của riêng ngươi. Thay vào đó, các ngươi nên tự hỏi phải làm thế nào để các ngươi tìm kiếm dấu chân của Chúa, làm thế nào để các ngươi chấp nhận sự xuất hiện của Chúa, và làm thế nào để các ngươi quy phục công tác mới của Chúa; đây là điều con người nên làm. Vì con người không phải là lẽ thật, và không được sở hữu lẽ thật, thế nên họ nên tìm kiếm, chấp nhận và vâng phục.

Cho dù ngươi là người Mỹ, người Anh hay người thuộc bất cứ quốc tịch nào, ngươi cũng nên bước ra khỏi giới hạn về quốc tịch của mình, vượt lên khỏi bản ngã của chính mình, và nhìn xem công tác của Đức Chúa Trời từ quan điểm của một vật thọ tạo. Theo cách này, ngươi sẽ không giới hạn những dấu chân của Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì, ngày nay, nhiều người quan niệm rằng không thể có chuyện Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện ở một quốc gia đặc biệt, hay giữa một dân tộc nào đó. Công tác của Chúa thật có ý nghĩa sâu sắc biết bao, và sự xuất hiện của Chúa thật quan trọng dường nào! Làm sao mà quan niệm và tư tưởng của con người có thể đo lường được chúng? Và vì vậy mà Ta phán, ngươi nên phá bỏ những quan niệm của mình về quốc tịch và dân tộc để tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Chỉ có như vậy, ngươi sẽ không bị ràng buộc bởi các quan niệm của riêng mình; chỉ có như vậy ngươi mới xứng đáng để đón mừng sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Nếu không, ngươi sẽ ở trong bóng tối đời đời, và không bao giờ có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời.

Chúa là Chúa của toàn thể loài người. Ngài không coi mình là tài sản riêng của bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào, nhưng đi khắp nơi thực hiện công tác như Ngài đã đặt kế hoạch, không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghi thức, quốc gia hay dân tộc nào. Có lẽ ngươi chưa bao giờ tưởng tượng ra hình thức này, hoặc có lẽ thái độ của ngươi đối với hình thức này là một sự phủ nhận, hoặc có lẽ tại quốc gia mà Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài và giữa một dân tộc Ngài mặc khải chính Ngài tình cờ lại bị mọi người kỳ thị và tình cờ lại là nơi lạc hậu nhất trên đất. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan của riêng Ngài. Với quyền năng vĩ đại của Ngài, và bằng lẽ thật và tâm tính của Ngài, Ngài đã thực sự thu phục được một nhóm người hợp ý hợp lòng với Ngài, và một nhóm người mà Ngài mong muốn làm cho trọn vẹn, bị Ngài chinh phục, chịu đựng mọi thử thách và khổ nạn cũng như mọi sự bắt bớ, có thể theo Ngài đến cùng. Mục đích của sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, không bị ràng buộc bởi bất kỳ hình thức hay quốc gia nào, là để Ngài hoàn thành công tác như Ngài đã đặt ra. Điều này cũng giống như khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt ở Giu-đê, mục đích của Ngài là để hoàn thành sứ mệnh chịu đóng đinh trên thập tự giá nhằm cứu chuộc toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, người Do Thái tin rằng Chúa không thể làm điều này và họ cũng nghĩ rằng không thể nào có việc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và mang lấy hình hài của Jêsus. Điều “không thể” của họ đã trở thành nguyên cớ để họ kết án và chống đối Đức Chúa Trời, và cuối cùng dẫn đến sự hủy diệt của Y-sơ-ra-ên. Ngày nay, rất nhiều người cũng phạm phải sai lầm tương tự. Họ rao giảng bằng quyền năng của riêng mình về việc Đức Chúa Trời sắp xuất hiện, nhưng đồng thời lại lên án sự xuất hiện của Ngài; điều “không thể” của họ một lần nữa giới hạn sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong phạm vi trí tưởng tượng của họ. Và vì thế Ta đã thấy nhiều người cất lên tiếng cười hoang dã và thô kệch sau khi nghe lời Chúa. Nhưng tiếng cười này có gì khác sự lên án và báng bổ của người Do Thái không? Các ngươi không thể hiện lòng tôn kính trước sự hiện diện của lẽ thật, lại càng không có thái độ của một người khao khát lẽ thật. Tất cả những gì các ngươi làm là xem xét một cách hời hợt và chờ đợi với sự bàng quan. Các ngươi có thể thu lượm được gì từ việc xem xét và chờ đợi như vậy? Liệu các ngươi có thể nhận được sự hướng dẫn mang tính cá nhân từ Đức Chúa Trời chăng? Nếu các ngươi không thể thông hiểu được những lời phán của Chúa, làm sao các ngươi có thể xứng đáng để chứng kiến sự xuất hiện của Chúa? Bất cứ nơi nào Chúa xuất hiện, ở đó lẽ thật được bày tỏ, và ở đó cũng sẽ có tiếng phán của Chúa. Chỉ những ai có thể chấp nhận lẽ thật mới có thể nghe được tiếng phán của Chúa, và chỉ những người như vậy mới xứng đáng chứng kiến sự xuất hiện của Chúa. Hãy dẹp bỏ những quan niệm của ngươi sang một bên! Hãy tự lắng lòng và đọc những lời này một cách cẩn thận. Nếu ngươi khao khát lẽ thật, Đức Chúa Trời sẽ khai sáng cho ngươi và ngươi sẽ hiểu ý muốn và lời Ngài. Hãy gạt bỏ sang một bên ý kiến của các ngươi về “điều không thể”! Người ta càng tin rằng điều gì đó là không thể, thì điều đó càng có khả năng xảy ra, bởi vì sự khôn ngoan của Chúa còn cao hơn cả các tầng trời, tư tưởng của Chúa vượt trội hơn tư tưởng của con người, và công tác của Chúa vượt quá tầm suy nghĩ và quan niệm của con người. Điều gì càng khó xảy ra, thì càng có thể tìm thấy lẽ thật trong đó. Những gì càng nằm ngoài quan niệm và trí tưởng tượng của con người, thì lại càng hàm chứa ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì, cho dù Chúa mặc khải chính Ngài nơi đâu, thì Chúa vẫn là Chúa, và thực chất của Ngài sẽ không bao giờ thay đổi vì cớ nơi chốn hay hình thức xuất hiện của Ngài. Tâm tính của Chúa vẫn mãi nhất quán dù dấu chân của Ngài ở đâu, và cho dù dấu chân của Chúa ở đâu chăng nữa, Chúa vẫn là Chúa của tất cả nhân loại, giống như Đức Chúa Jêsus không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, mà còn là Đức Chúa Trời của tất cả các dân tộc ở Á Châu, Âu Châu và Mỹ Châu, và thậm chí còn hơn thế nữa Đức Chúa Trời có một và duy nhất trong toàn thể vũ trụ. Vậy chúng ta hãy tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời và khám phá sự xuất hiện của Ngài trong những lời phán của Ngài, và đi theo dấu chân của Ngài! Đức Chúa Trời là lẽ thật, đường đi và sự sống. Lời Ngài và sự xuất hiện của Ngài tồn tại đồng thời với nhau, và tâm tính của Ngài và dấu chân của Ngài mở ra cho tất cả nhân loại trong mọi thời đại. Anh chị em thân mến, Ta hy vọng rằng các ngươi có thể thấy được sự xuất hiện của Chúa trong những lời này, và các ngươi bắt đầu bước theo dấu chân của Ngài khi các ngươi tiến vào một thời đại mới, và bước vào trời mới, đất mới thật tươi đẹp, nơi Chúa đã chuẩn bị cho những ai chờ đợi sự xuất hiện của Ngài!

Trước: Chương 8

Tiếp theo: Đức Chúa Trời chỉ huy số phận của cả nhân loại

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Làm sao để hiểu biết thực tại

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thực tế: Tất cả các công tác của Ngài đều thực tế, tất cả những lời Ngài nói đều thực tế, và tất cả những...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này