Chỉ Đấng Christ Của Những Ngày Sau Rốt Mới Có Thể Ban Cho Con Người Con Đường Sự Sống Vĩnh Cửu

Con đường sự sống không phải là thứ có thể sở hữu được bởi một kẻ bất kỳ nào, cũng không dễ dàng đạt được bởi tất cả. Đó là bởi vì sự sống chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời, có nghĩa là, chỉ duy nhất Đức Chúa Trời mới sở hữu bản thể của sự sống, không có một con đường sự sống nào mà không cần đến bản thân Đức Chúa Trời, và như vậy chỉ có Đức Chúa Trời là nguồn sự sống, và là suối nguồn nước sống chảy mãi. Từ khi Ngài sáng thế, Đức Chúa Trời đã làm nhiều việc liên quan đến sinh lực sự sống, đã làm nhiều việc mang lại sự sống cho con người, và đã phải trả giá đắt để con người có thể có được sự sống, bởi bản thân Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh cửu, và bản thân Đức Chúa Trời là con đường mà thông qua đó con người được tái sinh. Đức Chúa Trời không bao giờ vắng bóng trong nhân tâm, và sống giữa con người ở mọi thời điểm. Ngài đã và đang là động lực của cuộc sống con người, là nền tảng cho sự tồn tại của con người, và là một bảo chứng quý giá cho sự tồn tại của con người sau khi sinh ra. Ngài khiến con người được tái sinh, và làm cho họ có thể sống bền bỉ trong mọi vai trò. Nhờ vào quyền phép của Ngài, và sinh lực vô tận của Ngài, con người đã sống được từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà xuyên suốt qua đó quyền phép của sự sống Đức Chúa Trời đã là rường cột cho sự hiện hữu của con người, và vì đó mà Đức Chúa Trời đã phải trả một cái giá mà không một con người bình thường nào từng trả. Nguồn sinh lực từ Đức Chúa Trời có thể chinh phục bất cứ quyền năng nào; hơn thế nữa, nó vượt qua bất cứ quyền năng nào. Sự sống của Ngài là vĩnh cửu, quyền phép của Ngài là siêu phàm, và nguồn sinh lực của Ngài không thể bị áp đảo bởi bất cứ loài thọ tạo hay thế lực thù địch nào. Nguồn sinh lực của Đức Chúa Trời hiện hữu, và tỏa ra hào quang rực rỡ bất kể không gian và thời gian nào. Trời và đất có thể trải qua những biến chuyển lớn, nhưng sự sống của Đức Chúa Trời thì mãi mãi như vậy. Mọi thứ rồi sẽ tan biến đi, nhưng sự sống của Đức Chúa Trời vẫn còn lại đó, bởi Đức Chúa Trời là nguồn cho sự tồn tại của vạn vật, và là gốc rễ cho sự tồn tại của vạn vật. Sự sống của con người bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, sự hiện hữu của trời là bởi Đức Chúa Trời, và sự tồn tại của đất cũng có gốc rễ từ quyền phép của sự sống từ Đức Chúa Trời. Không có vật gì mang sức sống mà có thể vượt được quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, và không gì có nghị lực mà có thể phá bỏ giới hạn uy quyền của Đức Chúa Trời. Theo cách này, bất kể là ai thì tất cả cũng phải quy phục trước sự cai quản của Đức Chúa Trời, tất cả cũng phải sống dưới mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, và không ai có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Ngài.

Ngươi bây giờ có lẽ đang mong muốn nhận lãnh sự sống, hoặc ngươi có lẽ mong muốn đạt được lẽ thật. Trường hợp nào đi nữa thì ngươi cũng đang mong muốn tìm thấy Đức Chúa Trời, tìm thấy Đức Chúa Trời mà ngươi có thể dựa vào, và Đấng mà có thể ban cho ngươi sự sống vĩnh cửu. Nếu ngươi muốn đạt được sự sống vĩnh cửu, ngươi trước hết phải hiểu về nguồn của sự sống vĩnh cửu, và trước hết phải biết Đức Chúa Trời đang ở nơi đâu. Ta đã nói rằng chỉ có Đức Chúa Trời là sự sống bất diệt, và chỉ có Đức Chúa Trời là sở hữu đường lối sự sống. Bởi sự sống của Ngài là bất diệt, vì thế nó là vĩnh cửu; bởi chỉ có Đức Chúa Trời là đường lối sự sống, vì thế bản thân Đức Chúa Trời là đường lối sự sống vĩnh cửu. Như thế, ngươi trước tiên phải hiểu được Đức Chúa Trời đang ở đâu, và làm thế nào để đạt được đường lối này của sự sống vĩnh cửu. Bây giờ hãy hiệp thông về hai vấn đề này cách riêng biệt.

Nếu ngươi thực sự mong muốn có được đường lối sự sống vĩnh cửu, và nếu ngươi dồn hết sức lực để tìm kiếm nó, thì trước tiên hãy trả lời câu hỏi này: Ngày nay Đức Chúa Trời đang ở nơi đâu? Có lẽ ngươi sẽ trả lời rằng dĩ nhiên Đức Chúa Trời đang sống ở thiên đàng - Ngài chẳng thể nào đang sống trong nhà ngươi, đúng không? Có lẽ ngươi sẽ nói, Đức Chúa Trời rõ ràng đang sống giữa vạn vật. Hoặc ngươi cũng có thể cho rằng Đức Chúa Trời ở trong tim của mỗi người, hay rằng Đức Chúa Trời đang ở trong thế giới thuộc linh. Ta không phủ nhận bất cứ điều gì nêu trên, nhưng Ta phải làm rõ vấn đề. Không hoàn toàn đúng khi nói rằng Đức Chúa Trời đang sống trong tim con người, nhưng điều này cũng không hoàn toàn sai. Đó là bởi vì, trong số những tín đồ của Đức Chúa Trời, có những người có đức tin đúng đắn và cũng có những người có đức tin sai lạc, có những người Đức Chúa Trời chấp nhận và có những người Ngài không chấp nhận, có những người làm đẹp lòng Ngài và có những người làm Ngài ghê tởm, và có những người Ngài làm cho hoàn thiện nhưng cũng có những người Ngài loại bỏ. Và vì thế Ta nói rằng Đức Chúa Trời chỉ ở trong tim của một vài người, và những người này không nghi ngờ gì là những người thực sự tin ở Đức Chúa Trời, những người được Đức Chúa Trời chấp nhận, những người làm đẹp lòng Ngài, và là những người Ngài làm cho hoàn thiện. Họ là những người được Đức Chúa Trời dẫn dắt. Bởi họ được Đức Chúa Trời dẫn dắt, nên họ là những người đã nghe thấy và nhìn thấy đường lối sự sống vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Những người có đức tin sai lạc về Đức Chúa Trời, những người không được Đức Chúa Trời chấp nhận, những người bị Đức Chúa Trời khinh miệt, những người bị Đức Chúa Trời loại bỏ - họ chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời từ chối, họ chắc chắn chẳng bao giờ có được đường lối sự sống, và chắc chắn chẳng bao giờ biết được Đức Chúa Trời ở đâu. Ngược lại, những ai có Đức Chúa Trời trong tâm thì biết được Ngài đang ở đâu. Họ là những người được Đức Chúa Trời ban cho đường lối sự sống vĩnh cửu, và họ là những người theo Đức Chúa Trời. Bây giờ ngươi biết Đức Chúa Trời đang ở đâu chưa? Đức Chúa Trời vừa ở trong tim con người, vừa ở bên cạnh con người. Ngài không chỉ sống trong thế giới thuộc linh, và bên trên vạn vật, mà thậm chí còn ở nhiều hơn trên chính mặt đất mà con người đang sinh sống. Và như thế thời điểm những ngày sau rốt đến đã đưa các bước công việc của Đức Chúa Trời sang một lãnh địa mới. Đức Chúa trời giữ quyền tối thượng đối với vạn vật trong vũ trụ, và Ngài là chỗ dựa trong tim con người, và hơn nữa, Ngài hiện hữu giữa con người. Chỉ bằng cách này Ngài mới có thể mang con đường sự sống đến với con người, và đưa con người vào con đường sự sống. Đức Chúa Trời đã đến trần thế, sống giữa con người, để con người có thể có được con đường sự sống, và để con người có thể tồn tại. Đồng thời, Đức Chúa Trời cũng chỉ huy vạn vật trong vũ trụ, để chúng có thể hợp tác với sự quản lý của Ngài giữa con người. Và như thế, nếu ngươi chỉ thừa nhận chủ thuyết rằng Đức Chúa Trời đang ở thiên đàng và ở trong tim con người, mà không thừa nhận lẽ thật rằng Đức Chúa Trời đang hiện hữu giữa con người, thì ngươi sẽ không bao giờ có được sự sống, và sẽ không bao giờ có được con đường lẽ thật.

Bản thân Đức Chúa Trời là sự sống, là lẽ thật, sự sống và lẽ thật của Ngài cùng tồn tại song song. Những ai không có khả năng đạt được lẽ thật sẽ không bao giờ có được sự sống. Không có sự dẫn dắt, hỗ trợ, và chu cấp của lẽ thật, ngươi chỉ có thể có được câu chữ, học thuyết, và hơn nữa, là cái chết. Sự sống của Đức Chúa Trời là luôn luôn hiện hữu, lẽ thật và sự sống của Ngài cùng tồn tại song song. Nếu ngươi không thể tìm thấy nguồn lẽ thật, thì ngươi không thể có được dưỡng chất cho sự sống; nếu ngươi không được cung cấp sự sống, thì ngươi chắc chắn sẽ không có được lẽ thật, và như vậy thì ngoài những tưởng tượng và những khái niệm ra, cả thân thể ngươi chẳng có gì ngoài xác thịt, xác thịt tanh tưởi. Hãy biết rằng những lời sách vở không được xem như là sự sống, những ghi chép lịch sử không được xem như là lẽ thật, và những học thuyết trong quá khứ không thể phục vụ như những lời lẽ mà Đức Chúa Trời phán bảo ngày nay. Chỉ có những gì được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời khi Ngài đến với thế gian và sống giữa con người thì mới là lẽ thật, là sự sống, là ý nguyện của Đức Chúa Trời, và là cách thức làm việc hiện tại của Ngài. Nếu ngươi áp dụng những ghi chép của tất cả những lời Đức Chúa Trời đã phán bảo từ xưa tới nay, thì ngươi phải là nhà khảo cổ học, và từ ngữ chính xác nhất để nói về ngươi đó là chuyên gia về di tích lịch sử. Đó là bởi vì ngươi luôn tin vào những dấu tích về công việc Đức Chúa Trời đã làm trong thời đã xa, ngươi chỉ tin vào cái bóng Đức Chúa Trời để lại từ lần trước Ngài đã làm việc giữa con người, và chỉ tin vào đường lối mà Đức Chúa Trời đã ban cho những môn đệ của Ngài trong quá khứ. Ngươi không tin vào hướng công việc của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, không tin vào hình ảnh huy hoàng của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, và không tin vào con đường lẽ thật mà Đức Chúa Trời đang bày tỏ ngày hôm nay. Và như vậy, ngươi không thể chối cãi rằng mình là kẻ mơ mộng chẳng chút thực tế nào. Nếu bây giờ ngươi vẫn bám lấy những câu chữ không còn mang lại sự sống cho con người, thì ngươi chỉ là một miếng gỗ mục[a] vô vọng, bởi ngươi quá là bảo thủ, quá là cứng đầu, và quá ù lì trước mọi lý lẽ!

Đức Chúa Trời nhập thể xác thịt gọi là Đấng Christ, và như vậy Đấng Christ ban cho con người lẽ thật thì được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì quá đáng, bởi Ngài sở hữu bản thể của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời, và minh triết trong công việc của Ngài thì không thể nào có được trong con người. Những kẻ tự xưng là Đấng Christ mà không thực hiện được những công việc của Đức Chúa Trời thì đều là giả mạo. Đấng Christ thực sự không chỉ là hình tượng của Đức Chúa Trời ở trần thế, mà còn là thân xác cụ thể mà Đức Chúa Trời mang khi Ngài thực hiện và hoàn tất công việc của Ngài giữa con người. Thân xác này không phải là thứ mà có thể thay thế được bởi bất kỳ người nào, mà chỉ bởi người có khả năng mang vác công việc của Đức Chúa Trời trên trần thế, thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời, và đại diện được cho Đức Chúa Trời, cũng như cung cấp được sự sống cho con người. Sớm muộn gì những kẻ mạo nhận Đấng Christ cũng sẽ vấp ngã, bởi cho dù họ có tự xưng là Đấng Christ, thì họ cũng không thể sở hữu được chút gì trong bản thể của Đấng Christ. Và bởi thế mà Ta nói rằng tính xác thực của Đấng Christ không thể được định nghĩa bởi con người, mà chỉ có thể được trả lời và định đoạt bởi bản thân Đức Chúa Trời. Bằng cách này, nếu ngươi thực sự mong muốn tìm kiếm con đường sự sống, ngươi trước hết phải thừa nhận rằng Đức Chúa Trời, bằng cách giáng thế, ban cho con người con đường sự sống, và ngươi phải thừa nhận rằng trong những ngày sau rốt, Ngài giáng thế để ban con đường sự sống cho con người. Đây không phải là quá khứ; điều này đang diễn ra hôm nay.

Đấng Christ của những ngày sau rốt mang đến sự sống, và mang đến con đường lẽ thật lâu bền và vĩnh cửu. Lẽ thật này là con đường mà thông qua đó con người sẽ có được sự sống, và chỉ qua con đường đó con người mới biết đến Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời chấp nhận. Nếu ngươi không kiếm tìm con đường sự sống cung cấp bởi Đấng Christ của những ngày sau rốt, ngươi sẽ không bao giờ có được sự công nhận của Jêsus, và sẽ không bao giờ đủ tư cách để bước qua cánh cổng của vương quốc thiên đàng, bởi ngươi vừa là con rối vừa là tù nhân của lịch sử. Những ai bị chi phối bởi phép tắc, bởi câu chữ, và bị trói buộc bởi lịch sử sẽ không bao giờ có thể có được sự sống, sẽ không bao giờ có thể có được con đường sự sống bất diệt. Điều này là bởi vì tất cả những gì họ có được chỉ là nước đục mà họ đã bám vào hàng ngàn năm nay, thay vì nước sự sống chảy ra từ ngôi. Những ai không được cung cấp nước sự sống thì chỉ mãi là những xác chết, là những món đồ chơi của Sa-tan, và là con cái của địa ngục. Vậy thì làm sao họ có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời? Nếu ngươi cứ bám víu vào quá khứ, cố níu giữ mọi thứ như thể chúng đứng bất di bất dịch, và không thử thay đổi hiện trạng và đào thải lịch sử, thì ngươi sẽ không lúc nào chống lại Đức Chúa Trời sao? Các bước trong công việc của Đức Chúa Trời rộng lớn và phi thường, như sóng trào và sấm dội - mà ngươi thì ngồi và thụ động chờ đợi sự hủy diệt, bám lấy sự dại dột của mình và chẳng làm gì cả. Bằng cách này, làm sao ngươi có thể được xem như một người đang theo bước chân của Chiên Con? Làm sao ngươi có thể biện hộ rằng Đức Chúa Trời mà ngươi đang bám víu vào là một Đức Chúa Trời luôn mới mẻ và không bao giờ cũ? Và làm sao những câu chữ trong những trang sách ố vàng của ngươi có thể đưa ngươi sang một thời đại mới? Làm sao chúng có thể dẫn dắt ngươi tìm kiếm các bước trong công việc của Đức Chúa Trời? Và làm sao chúng có thể dẫn ngươi tới được thiên đàng? Thứ ngươi đang giữ trong tay là những câu chữ có thể đem lại chút khuây khỏa tạm bợ, chứ không phải là những lẽ thật mà có thể ban cho sự sống. Thánh kinh mà ngươi đọc là thứ có thể làm giàu ngôn từ của ngươi, nhưng không phải những lời minh triết giúp ngươi biết được sự sống của con người, càng không phải con đường có thể dẫn dắt ngươi đến sự hoàn thiện. Sự trái ngược này chẳng phải đã cho ngươi lý do để suy ngẫm? Chẳng phải nó đã giúp ngươi hiểu được những mầu nhiệm ẩn chứa trong đó sao? Ngươi có khả năng tự đưa mình đến thiên đàng để gặp Đức Chúa Trời không? Không có sự đến của Đức Chúa Trời, ngươi có thể tự dẫn ngươi đến thiên đàng để vui hưởng niềm vui gia đình với Đức Chúa Trời không? Giờ ngươi vẫn đang mơ hay sao? Vậy ta đề nghị ngươi hãy thôi mơ mộng, và hãy nhìn xem ai đang làm việc, ai đang thực hiện công việc cứu rỗi con người của những ngày sau rốt. Nếu không làm thế, ngươi sẽ không bao giờ có được lẽ thật, và sẽ không bao giờ có được sự sống.

Những ai mong muốn có được sự sống mà không dựa vào lẽ thật do Đấng Christ phán bảo thì thật là những người điên rồ nhất thế gian, và những ai không chấp nhận con đường sự sống do Đấng Christ mang lại thì đúng là bị lạc trong mộng mị. Và như vậy nên Ta nói rằng những người không chấp nhận Đấng Christ của những ngày sau rốt sẽ mãi bị khinh miệt bởi Đức Chúa Trời. Đấng Christ là cánh cổng đến vương quốc trong những ngày sau rốt, mà không ai có thể bỏ qua. Không ai có thể được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời mà không thông qua Đấng Christ. Ngươi tin vào Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi phải chấp nhận những lời Ngài và tuân theo đường lối của Ngài. Ngươi không được chỉ nghĩ tới nhận lãnh ân phước mà không chấp nhận lẽ thật, hay chấp nhận sự chu cấp của sự sống. Đấng Christ đến trong những ngày sau rốt để tất cả những ai thực sự tin ở Ngài có thể được chu cấp cho sự sống. Công việc của Ngài là nhằm khép lại thời đại cũ và mở ra một thời đại mới, và là con đường mà tất cả những ai muốn bước vào thời đại mới phải đi qua. Nếu ngươi không thế chấp nhận Ngài, và thay vào đó chỉ trích, báng bổ và hành hạ Ngài, thì ngươi chắc chắn sẽ bị thiêu đốt đời đời, và sẽ không bao giờ vào được vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi Đấng Christ này bản thân Ngài là sự tỏ hiện của Đức Thánh Linh, sự tỏ hiện của Đức Chúa Trời, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã giao phó để làm công việc của Ngài trên trần thế. Và vì vậy Ta nói rằng nếu ngươi không chấp nhận tất cả những gì được thực hiện bởi Đấng Christ của những ngày sau rốt, thì ngươi đã báng bổ Đức Thánh Linh. Sự trừng phạt mà những ai báng bổ Đức Thánh Linh phải chịu là đã rõ ràng với tất cả mọi người. Ta cũng nói với ngươi rằng nếu ngươi chống lại Đấng Christ của những ngày sau rốt, và chối bỏ Ngài, thì không ai có thể chịu hậu quả thay ngươi cả. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ không có một cơ hội khác để có được sự chấp nhận của Đức Chúa Trời; thậm chí nếu ngươi cố cứu chuộc bản thân mình, ngươi sẽ không bao giờ thấy được dung nhan Đức Chúa Trời lại lần nữa. Bởi điều ngươi chống lại chẳng phải một con người, điều ngươi chối chỏ chẳng phải một sinh linh yếu đuối, mà là Đấng Christ. Ngươi có ý thức được hậu quả này không? Ngươi đã không gây ra một lỗi nhỏ, mà là phạm một tội tày trời. Và vì vậy Ta khuyên mọi người đừng cố chống lại lẽ thật, hay đưa ra những chỉ trích bừa bãi, bởi chỉ có lẽ thật mới mang lại cho ngươi sự sống, và không có gì ngoài lẽ thật có thể giúp ngươi được tái sinh và chiêm ngưỡng dung nhan Đức Chúa Trời.

Chú thích:

a. Một miếng gỗ mục: thành ngữ Trung Hoa, có nghĩa là: “hết phương cứu chữa”.

Trước: Ngươi đã biết chưa? Đức Chúa Trời đã làm một việc vĩ đại giữa con người

Tiếp theo: Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này